Usługi, serwis komputerowy, pomoc.

Dojazd do klienta

Usługi informatyczne, serwis komputerowy oraz wdrożenia w firmach oraz z dojazdem w domu klienta.

Instalacje, modernizacje, rozbudowy oraz naprawy komputerów, laptopów, konfiguracje sprzętu, oprogramowania, drukarek, serwerów, sieci, Internetu oraz wielu innych.

W razie braku możliwości realizacji usługi na miejscu u klienta, wystawiane jest pokwitowanie a sprzęt jest odwożony w najkrótszym możliwym terminie lub ustalany jest termin odbioru w biurze stacjonarnym.

Dojazd w Lublinie

Możliwy dojazd do następujących dzielnic Lublina: Abramowice, Bronowice, Czechów, Czuby, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią oraz Zemborzyce.

Dojazd poza Lublin

Po ustaleniu z klientem dojeżdzam również poza granice Lublina zgodnie z cennikiem.